KURSY KADROWE SITN

 • Co należy zrobić aby uczestniczyć w Centralnym Kursie Instruktorskim?

  Osoby zgłaszające się na Centralny Kurs Instruktorski powinny zalogować się na stronie SITN i wypełnić zgłoszenie na interesujący kurs CKI . Przesłane zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez Biuro SITN do tygodnia czasu. Osoba zainteresowana powinna na bieżąco śledzić swoje zgłoszenie na stronie internetowej (po zalogowaniu) i sprawdzać jego status.
  Niezależnie od zgłoszenia internetowego należy przesłać wymagane dokumenty na CKI drogą elektroniczną ( poza zdjęciem, które musi być dostarczone pocztą lub osobiście), pocztową lub osobiście).

  Dokumenty, o których mowa to:

  • kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu szkoły wyższej,
  • zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej na stopień Instruktora Sportu,
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia o treści: „jako uczestnik oświadczam, w oparciu o przeprowadzone badania medyczne, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych , które mogą
  • utrudnić lub uniemożliwić mój udział w Centralnym Kursie Instruktorskim”
  • zdjęcie w wersji papierowej,
  • opłacone składki do roku 2012 oraz odebrana legitymacja PI
  • opłata za kurs zgodnie z cennikiem SITN -PZN.
 • Jak zapisać się na Egzamin Poprawkowy CKI?

  Osoby, które nie zaliczyły Centralnego Kursu Instruktorskie i chcą wziąć udział w poprawce powinny zgłosić swoje zgłoszenie do Biura SITN najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem kursu CKI. Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100zł. Biuro SITN sprawdzi możliwość przystąpienia do takiego egzaminu, poinformuje zainteresowanego o terminie przeprowadzenia egzaminu poprawkowego i prześle wszystkie informacje do Kierownika Kursu. Przed przystąpieniem do Egzaminu Poprawkowego należy mieć uregulowane składki za rok 2012 włącznie.

 • Jak zapisać się na imprezę/kurs organizowany przez SITN?

  Osoby zgłaszające się na imprezy: kurs teoretyczny, unifikacja, kursy specjalistyczne, kursy biegowe oraz centralne kursy instruktorskie powinny zalogować się na naszej stronie internetowej.
  Krok 1: Otworzyć stronę www.sitn.pl
  Krok 2: Wejść w zakładkę Zaloguj
  Krok 3: Podać swój login oraz hasło
  Krok 4: Wejść do kalendarza i wybrać interesującą imprezę
  Krok 5: Wybrać opcję „zgłoś się” i wypełnić formularz.

  Wypełniony formularz trafi do Biura SITN i będzie czekać na modyfikację. Osoba zainteresowana powinna na bieżąco śledzić status zgłoszenia na stronie internetowej (po zalogowaniu). Biuro SITN tą drogą poinformuje o statusie zgłoszenie lub ewentualnych brakach, które należy uzupełnić.

 • Ile wynosi składka SITN ?

  Wszystkim członkom SITN przypominamy, że składka roczna wynosi 90zł. Osoby do 20 roku życia opłacają składkę w wysokości 60 zł, natomiast seniorzy w wysokości 45zł. Obowiązuje ciągłość składek. Wysokość pozostałych opłat znajduje się w cenniku SITN- PZN.

 • Jak zakupić „ Program Nauczania”?

  Osoby zainteresowane nabyciem Programu Nauczania mogą wpłacić na konto Stowarzyszenia SITN- PZN kwotę 50zł. Po otrzymaniu wpłaty Program Nauczania zostanie wysłany na adres znajdujący się na przelewie ( w przypadku wysyłki programu na inny adres prosimy o podanie informacji mailem) do tygodnia czasu pocztą polską – listem zwykłym.
  Istnieje możliwość wysłania Programu kurierem (zamawianie programu j. w.) z tym, że należy doliczyć opłatę za przesyłkę płatną przy odbiorze ok. 35zł. Program Nauczania można nabyć osobiście w Biurze SITN w godzinach otwarcia.

 • Chciałbym zostać Instruktorem PZN, mam 18 lat- co mam zrobić?

  Droga zdobywania stopnia Instruktora PZN została opisana szczegółowo w dalszej części niniejszego Informatora. Skrócona wersja poniżej:

  KROK 1:
  Udział w Zawodach regionalnych wykaz ZR w dalszej części Informatora. Zaliczenie poniżej 8 pkt. (patrz KROK 2).
  Zaliczenie na co najmniej 8 pkt. umożliwia udział w kursie na stopień Pomocnika Instruktora (patrz KROK 3) bez konieczności zaliczania kursu kwalifikacyjnego.

  KROK 2:
  Udział w kursie kwalifikacyjnym.

  KROK 3:

  Udział w kursie na stopień Pomocnika Instruktora

  KROK 4:
  Zaliczenie Egzaminu Regionalnego

  KROK 5:
  Wykupienie legitymacji Pomocnika Instruktora w Biurze SITN.

  KROK 6:
  Udział w kursie ogólnym ( teoretycznym)

  KROK 7:
  Udział w Centralnym Kursie Instruktorskim – 2 części.

 • Jestem Instruktorem Rekreacji Ruchowej chciałbym zostać Instruktorem PZN?

  Osoby posiadające stopień Instruktora Rekreacji lub Instruktora Sportu powinny wziąć udział w Egzaminie Regionalnym. Jego pozytywne zaliczenie umożliwia wykupienie legitymacji Pomocnika Instruktora w Biurze SITN i zapisanie się na Centralny Kurs Instruktorski.

 • Chciałbym odnowić swoje uprawnienia instruktorskie?

  Osoby, które zrobiły kurs Instruktora PZN, a których nie ma w bazie SITN w celu reaktywacji stopnia powinny przesłać do Biura SITN ksero lub scan posiadanej legitymacji wraz z numerem. Na tej podstawie Biuro SITN będzie mogło dokonać wpisu do Bazy SITN, natomiast, żeby otrzymać nową legitymację należy wziąć udział w unifikacji i dokonać stosownych opłat ( opłata zaległych składek za trzy lata, koszt wydania nowej legitymacji, koszt unifikacji).

  Osoby, które zrobiły kurs Instruktora PZN i nie posiadają żadnego dokumentu ( legitymacji) potwierdzającego ten fakt powinny przesłać do Biura SITN wszystkie informacje niezbędne do odszukania kursu w archiwum SITN ( rok ukończenia kursu, organizator, miejsce , kadra oraz kierownik kursu). W przypadku pozytywnej odpowiedzi od Biura SITN procedura postępowania taka jak powyżej.

 • Ukończyłem kurs PI oraz ER i chciałbym otrzymać legitymację Pomocnika Instruktora?

  Biuro SITN- PZN wysyła do uczestników kursu list w formie elektronicznej lub papierowej, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące otrzymania legitymacji PI.

  Legitymację można odebrać wcześniej ( po zaliczeniu ER) wpłacając na konto SITN -PZN składkę (60zł lub 90zł) oraz opłatę za legitymację PI (100zł) oraz przesyłając jedno zdjęcie
  w wersji elektronicznej lub papierowej.

 • Jestem Instruktorem Rekreacji Ruchowej/ Sportu zdałem Egzamin Regionalny i chciałbym otrzymać legitymację PI

  Osoby prosimy o kontakt z Biurem SITN- PZN w celu podania dokładnych danych adresowych oraz przesłanie kseru/scanu legitymacji Instruktora Sportu / IRR.
  Ponadto należy opłacić składkę (90zł) i legitymację (100zł) i przesłać zdjęcie w wersji elektronicznej lub papierowej.

 • Jaki jest numer konta bankowego Stowarzyszenia SITN -PZN.

  Numer konta bankowego oraz wszystkie dane Stowarzyszenia znajduje się na pierwszych stronach Informatora oraz na stronie internetowej http://www.sitn.pl/sitn/kontakt/