Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Zanim zadzwonisz lub napiszesz do nas, może poniżej znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie.

Pozdrawiamy, Biuro Obsługi Klienta.

 • Regulamin Szkoły Narciarskiej STOK (rozwiń)

  1. Podczas zajęć Klienci Szkoły Narciarskiej „Stok” korzystają z wyciągów poza kolejnością.
  2. Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów przez Klientów. Przed rozpoczęciem zajęć należy w kasie Ośrodka Narciarskiego lub w biurze szkoły zakupić bilet. Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy bilety dostosowane do czasu trwania zajęć. W biurze Szkoły Narciarskiej można nabyć oprócz ogólnie dostępnych biletów, karty 1-godzinne, 3-dniowe oraz 5-dniowe, dopasowane do potrzeb dzieci biorących udział w kursach „Ferie ze Stokusiem” i „Super Stoker”.
  3. Szkoła Narciarska „Stok” nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Naszym Klientom zalecamy wykupienie ubezpieczenia we własnym zakresie.
  4. Uzyskanie informacji o dostępności Instruktorów, zarezerwowanie i opłacenie lekcji jest możliwe wyłącznie w biurach szkoły. Aby dokonać rezerwacji należy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Biuro Obsługi Klienta wyśle do Państwa formularz zgłoszeniowy, po wypełnieniu którego otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji.
  5. Godzina lekcyjna trwa ok. 55 minut (2h = 110 minut, 3h = 165 minut).
  6. Pakiety 10 h i 20 h można wykorzystać w dowolny sposób przez cały sezon zimowy. W przypadku zakupu pakietu obejmującego ceny w sezonie wysokim i niskim zostanie wyliczona cena mieszana.
  7. Należność za lekcje zarezerwowane w systemie rezerwacji, a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja zostanie przez system automatycznie anulowana.
  8. Zwroty za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe najpóźniej 30 minut przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
  9. Klienci Szkoły Narciarskiej „Stok” spotykają się z Instruktorem w specjalnie oznaczonym miejscu, znajdującym się naprzeciwko wejścia do Szkoły Narciarskiej „Stok”.
  10. Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie Klienta. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę Narciarską „Stok”.
  11. Klient jest zobowiązany zgłaszać Instruktorowi wszelkie niepokojące objawy w trakcie zajęć lekcyjnych, w szczególności: zawroty głowy, ból, doznane stłuczenia. O dalszym udziale Klienta w zajęciach lekcyjnych decyduje Instruktor.
  12. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy Klient jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających).
  13. Klienci, którzy życzą sobie, aby lekcje były prowadzone na terenie snowparku proszeni są o podpisanie w biurze Szkoły Narciarskiej odpowiedniego oświadczenia.
  14. Instruktor może odmówić udziału w zajęciach lekcyjnych Klientowi, który nie posiada odpowiedniego wyposażenia: kasku (przypominamy, że dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków), sprzętu narciarskiego lub snowboardowego oraz karnetu. W takim przypadku Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uniemożliwienia udziału w zajęciach lekcyjnych.
  15. Szkoła Narciarska „Stok” nie zapewnia sprzętu (nart, butów, snowboardów, kasków itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny używanego przez Klientów sprzętu sportowego, z zastrzeżeniem pkt. 16.
  16. Instruktor ma obowiązek sprawdzenia, czy wyposażenie Klienta nie jest wadliwe. W przypadku stwierdzenia wadliwości wyposażenia, stosuje się odpowiednio pkt. 14. Instruktor nie ma prawa ingerować w ustawienie siły potrzebnej do wypięcia wiązań narciarskich. W przypadku źle ustawionych wiązań, źle dobranych nart, lub innego wyposażenia, Instruktor wskaże najbliższy serwis lub wypożyczalnię narciarską, gdzie będzie możliwa regulacja lub wymiana sprzętu.
  17. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia z dzieckiem do lat 14 jest podpisanie oświadczenia przez opiekuna.
  18. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim – wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Klientów, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń.
  19. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, jeżeli ilość osób zgłoszonych na zajęcia grupowe będzie mniejsza niż 3.
  20. Kryteria przydzielania do grup „Ferie ze Stokusiem”:
   • do poziomu pomarańczowego przyjmowane są dzieci, które mają min. 5 lat oraz wszystkie dzieci początkujące
   • do poziomu brązowego przyjmowane są dzieci, które mają min. 6 lat, umiejące samodzielnie skręcać oraz zatrzymywać się lub te, które w indeksie mają zaliczony poziom pomarańczowy
   • do poziomu srebrnego przyjmowane są dzieci, które samodzielnie poruszają się po trasach niebieskich i nie mają problemu z korzystaniem z wyciągów narciarskich lub te, które w indeksie mają zaliczony poziom brązowy
   • O przydziale do grupy decyduje personel Szkoły Narciarskiej „Stok”
  21. Kryteria przydzielania do grup „Super Stoker”:
   • do poziomu żółtodzioba przyjmowane są dzieci, które mają 9 lat i nie umieją jeździć na snowboardzie;
   • do poziomu szeregowca przyjmowane są dzieci, które umieją samodzielnie skręcać i mają opanowany skręt ślizgowy lub mają w indeksie zaliczony poziom żółtodzioba;
   • do poziomu kozaka przyjmowane są dzieci, które poruszają się po trasach niebieskich i nie mają problemu z korzystaniem z wyciągów narciarskich lub mają w indeksie zaliczony poziom szeregowca.
   • O przydziale do grupy decyduje personel Szkoły Narciarskiej „Stok”.
  22. Uczestnicy szkolenia zostaną przypisani do grupy na podstawie oświadczenia o poziomie umiejętności. Szkoła zastrzega sobie prawo do przeniesienia Klienta do innej grupy jeśli okaże się, że umiejętności Klienta nie odpowiadają poziomowi grupy do której został on przydzielony na początku kursu.
  23. Szkoła deklaruje, że w trakcie kursu instruktorzy, dołożą należytej staranności w nauce jazdy na nartach lub snowboardzie i przekazania wiedzy na temat prawidłowego zachowania narciarza na stoku.
  24. Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego.

  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2017.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA STOK

* Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są do noszenia kasku w trakcie jazdy.
Na lekcję z instruktorem potrzebujesz sprzętu narciarskiego lub snowboardowego, karnetu na wyciąg (przejazdy instruktorów pokrywa szkoła narciarska), ciepłej odzieży.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 • Od jakiego wieku można zacząć naukę jazdy w Szkole STOK?

  W naszej Szkole dzieci mogą rozpocząć naukę jazdy na nartach w wieku 3 lat a na snowboardzie od 6 roku życia.

 • Jak dokonać rezerwacji?

  Aby dokonać rezerwacji należy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Biuro Obsługi Klienta wyśle do Państwa formularz zgłoszeniowy, po wypełnieniu którego otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji.

 • Jak opłacić lekcję?

  Należność za lekcję należy uregulować gotówką najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem lekcji.

 • Czy mogę w Szkole wypożyczyć sprzęt narciarski/snowboardowy?

  Nie wypożyczamy ani sprzętu narciarskiego, ani snowboardowego. Tuż obok biura Szkoły znajdziesz wypożyczalnię sprzętu sportowego Waluś, z pełnym asortymentem potrzebnym do jazdy. Naszym Klientom polecamy również wypożyczalnie: Limba, U Gąsienicy, Zyg Zak.

 • Czy mogę w szkole zakupić karnet narciarski?

  Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie przez Klientów z wyciągów. Przed rozpoczęciem zajęć należy w kasie Ośrodka Narciarskiego lub w biurze Szkoły zakupić bilet.
  Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy karty dostosowane do czasu trwania zajęć. W biurze Szkoły Narciarskiej oprócz ogólnie dostępnych biletów można nabyć karty 1-godzinne, 3-dniowe oraz 5-dniowe, dopasowane do potrzeb dzieci biorących udział w kursach „Ferie ze Stokusiem” i „Super Stoker”.

 • Gdzie znajduje się miejsce spotkania z instruktorem?

  Miejsce spotkania jest specjalnie oznaczone i znajduje się naprzeciwko wejścia do Szkoły Narciarskiej STOK.

FERIE ZE STOKUSIEM - NAUKA JAZDY NA NARTACH I ANIMACJE DLA DZIECI:

 • Dla dzieci w jakim wieku są przeznaczone kursy Ferie ze Stokusiem?

  Kursy grupowe rekomendujemy dla dzieci w wieku 5-12 lat.

 • Co zrobić, żeby zapisać dziecko do grupy?

  Aby dokonać rezerwacji należy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Biuro Obsługi Klienta wyśle do Państwa formularz zgłoszeniowy, po wypełnieniu którego otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji.

 • Jakie informacje musimy podać, aby zapisać dziecko na kurs:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • wiek dziecka,
  • poziom umiejętności dziecka (więcej informacji),
  • termin i wersje zajęć, na które chcą Państwo zapisać dziecko (więcej informacji),
  • telefon do rodzica lub opiekuna.
 • Jak przygotować dziecko do zajęć?

  Przed rozpoczęciem zajęć należy uregulować należność i podpisać formularz zgłoszeniowy. Przygotować karnet dla dziecka, odpowiednio je ubrać i mieć na uwadze, aby odwiedziło toaletę. Po zajęciach prosimy pamiętać, żeby odebrać dziecko o wyznaczonej porze. Dzieciom, które biorą udział w animacjach, będą potrzebne buty na przebranie.

 • Jaki karnet zakupić na czas trwania kursu?

  Przed rozpoczęciem zajęć należy zakupić bilet w kasie Ośrodka Narciarskiego lub w biurze Szkoły. Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy karty dostosowane do czasu trwania zajęć. W biurze Szkoły oprócz ogólnie dostępnych biletów można nabyć karty 1-godzinne, 3-dniowe oraz 5-dniowe, dopasowane do potrzeb dzieci biorących udział w kursie „Ferie ze Stokusiem”.

 • Gdzie spotykamy się z instruktorem?

  Miejsce spotkania jest specjalnie oznaczone i znajduje się naprzeciwko wejścia do Szkoły Narciarskiej STOK u podnóża Bani.

  1
  3
  2
  4
  5

SUPER STOKER - GRUPOWE KURSY SNOWBOARDOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • Dla dzieci w jakim wieku są przeznaczone zajęcia Super Stoker?

  Kursy grupowe rekomendujemy dla dzieci w wieku 8-12 lat.

 • Co zrobić, żeby zapisać dziecko do grupy?

  Aby dokonać rezerwacji należy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Biuro Obsługi Klienta wyśle do Państwa formularz zgłoszeniowy, po wypełnieniu którego otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji.

 • Jakie informacje musimy podać, aby zapisać dziecko na kurs:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • wiek dziecka,
  • poziom umiejętności dziecka (więcej informacji),
  • termin i wersje zajęć, na które chcą Państwo zapisać dziecko (więcej informacji),
  • telefon do rodzica lub opiekuna.
 • Jak przygotować dziecko do zajęć?

  Przed rozpoczęciem zajęć należy uregulować należność i podpisać formularz zgłoszeniowy. Przygotować karnet dla dziecka, odpowiednio je ubrać i mieć na uwadze, aby odwiedziło toaletę. Po zajęciach prosimy pamiętać, żeby odebrać dziecko o wyznaczonej porze. Dzieciom, które biorą udział w animacjach, będą potrzebne buty na przebranie.

 • Jaki karnet zakupić na czas trwania kursu?

  Przed rozpoczęciem zajęć należy zakupić bilet w kasie Ośrodka Narciarskiego lub w biurze Szkoły. Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy karty dostosowane do czasu trwania zajęć. W biurze Szkoły oprócz ogólnie dostępnych biletów można nabyć karty 1-godzinne oraz 5-dniowe, dopasowane do potrzeb dzieci biorących udział w kursie „Super Stoker”.

 • Gdzie spotykamy się z instruktorem?

  Miejsce spotkania jest specjalnie oznaczone i znajduje się naprzeciwko wejścia do Szkoły Narciarskiej STOK u podnóża Bani.

KURSY KADROWE SITN

 • Co należy zrobić aby uczestniczyć w Centralnym Kursie Instruktorskim?

  Osoby zgłaszające się na Centralny Kurs Instruktorski powinny zalogować się na stronie www.sitn.pl i wypełnić zgłoszenie na wybrany przez siebie kurs CKI. Przesłane zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez Biuro SITN w ciągu tygodnia. Osoba zainteresowana powinna na bieżąco śledzić swoje zgłoszenie na stronie internetowej (po zalogowaniu) i sprawdzać jego status. Niezależnie od zgłoszenia internetowego należy przesłać wymagane dokumenty na CKI drogą elektroniczną (poza zdjęciem, które musi być dostarczone pocztą lub osobiście), pocztową lub osobiście. Dokumenty, o których mowa to:

  • kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu szkoły wyższej,
  • zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej na stopień Instruktora Sportu,
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia o treści: „Jako uczestnik oświadczam, w oparciu o przeprowadzone badania medyczne, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych , które mogą utrudnić lub uniemożliwić mój udział w Centralnym Kursie Instruktorskim”
  • zdjęcie w wersji papierowej,
  • na bieżąco uregulowane składki oraz odebrana legitymacja PI,
  • opłata za kurs zgodnie z cennikiem SITN -PZN.
 • Jak zapisać się na egzamin poprawkowy CKI?

  Osoby, które nie zaliczyły Centralnego Kursu Instruktorskiego i chcą wziąć udział w poprawce powinny dostarczyć swoje zgłoszenie do Biura SITN najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem CKI. Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100 zł. Biuro SITN sprawdzi możliwość przystąpienia do takiego egzaminu, poinformuje zainteresowanego o terminie przeprowadzenia egzaminu poprawkowego i prześle wszystkie informacje do kierownika Kursu. Przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego należy mieć na bieżąco uregulowane składki.

 • Jak zapisać się na imprezę/kurs organizowany przez SITN?

  Osoby zgłaszające się na: kurs teoretyczny, unifikację, kursy specjalistyczne, kursy biegowe oraz centralne kursy instruktorskie powinny zalogować się na naszej stronie internetowej. Krok 1: Otworzyć stronę www.sitn.pl Krok 2: Wejść w zakładkę Zaloguj Krok 3: Podać swój login oraz hasło Krok 4: Wejść do kalendarza i wybrać interesującą imprezę Krok 5: Wybrać opcję „zgłoś się” i wypełnić formularz. Wypełniony formularz trafi do Biura SITN i będzie czekał na modyfikację. Osoba zainteresowana powinna na bieżąco śledzić status zgłoszenia na stronie internetowej (po zalogowaniu). Biuro SITN tą drogą poinformuje o statusie zgłoszenie lub ewentualnych brakach, które należy uzupełnić.

 • Ile wynosi składka SITN ?

  Wszystkim członkom SITN przypominamy, że składka roczna wynosi 90zł, przy czym- dla osób do 20 roku życia wynosi ona 60 zł, a dla seniorów w wysokości 45zł. Obowiązuje ciągłość składek. Wysokość pozostałych opłat znajduje się w cenniku SITN- PZN.

 • Jak zakupić „ Program Nauczania”?

  Osoby zainteresowane nabyciem Programu Nauczania mogą wpłacić na konto Stowarzyszenia SITN- PZN kwotę 50zł. W ciągu tygodnia od dnia otrzymania wpłaty Program Nauczania zostanie wysłany Pocztą Polską – listem zwykłym na adres znajdujący się na przelewie ( w przypadku wysyłki programu na inny adres prosimy o podanie informacji mailem). Istnieje możliwość wysłania Programu kurierem (zamawianie Programu j. w.) z tym, że należy doliczyć opłatę za przesyłkę płatną przy odbiorze ok. 35zł. Program Nauczania można nabyć osobiście w Biurze SITN w godzinach otwarcia.

 • Chciałbym zostać Instruktorem PZN, mam 18 lat- co mam zrobić?

  Droga zdobywania stopnia Instruktora PZN została opisana szczegółowo w dalszej części niniejszego Informatora. Skrócona wersja poniżej: KROK 1: Udział w Zawodach regionalnych wykaz ZR w dalszej części Informatora. Zaliczenie poniżej 8 pkt. (patrz KROK 2). Zaliczenie na co najmniej 8 pkt. umożliwia udział w kursie na stopień Pomocnika Instruktora (patrz KROK 3) bez konieczności zaliczania kursu kwalifikacyjnego. KROK 2: Udział w kursie kwalifikacyjnym. KROK 3: Udział w kursie na stopień Pomocnika Instruktora KROK 4: Zaliczenie Egzaminu Regionalnego KROK 5: Wykupienie legitymacji Pomocnika Instruktora w Biurze SITN. KROK 6: Udział w kursie ogólnym (teoretycznym) KROK 7: Udział w Centralnym Kursie Instruktorskim – 2 części.

 • Jestem Instruktorem Rekreacji Ruchowej, co mam zrobić żeby zostać Instruktorem PZN?

  Osoby posiadające stopień Instruktora Rekreacji lub Instruktora Sportu powinny wziąć udział w Egzaminie Regionalnym. Jego pozytywne zaliczenie umożliwia wykupienie legitymacji Pomocnika Instruktora w Biurze SITN i zapisanie się na Centralny Kurs Instruktorski.

 • Chciałbym odnowić swoje uprawnienia instruktorskie?

  Osoby, które zrobiły kurs Instruktora PZN, a których nie ma w bazie SITN w celu reaktywacji stopnia powinny przesłać do Biura SITN ksero lub skan posiadanej legitymacji wraz z jej numerem. Na tej podstawie Biuro SITN będzie mogło dokonać wpisu do Bazy SITN, natomiast, żeby otrzymać nową legitymację należy wziąć udział w unifikacji i dokonać stosownych opłat ( opłata zaległych składek za trzy lata, koszt wydania nowej legitymacji, koszt unifikacji). Osoby, które zrobiły kurs Instruktora PZN i nie posiadają żadnego dokumentu ( legitymacji) potwierdzającego ten fakt powinny przesłać do Biura SITN wszystkie informacje niezbędne do odszukania kursu w archiwum SITN ( rok ukończenia kursu, organizator, miejsce , kadra oraz kierownik kursu). W przypadku pozytywnej odpowiedzi od Biura SITN procedura postępowania taka jak powyżej.

 • Ukończyłem kurs PI oraz ER i chciałbym otrzymać legitymację Pomocnika Instruktora?

  Biuro SITN- PZN wysyła do uczestników kursu list w formie elektronicznej lub papierowej, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące otrzymania legitymacji PI. Legitymację można odebrać wcześniej ( po zaliczeniu ER) wpłacając na konto SITN -PZN składkę (60zł lub 90zł) oraz opłatę za legitymację PI (100zł) oraz przesyłając jedno zdjęcie w wersji elektronicznej lub papierowej.

 • Jestem Instruktorem Rekreacji Ruchowej/ Sportu zdałem Egzamin Regionalny i chciałbym otrzymać legitymację PI

  Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem SITN- PZN w celu podania dokładnych danych adresowych oraz przesłanie ksero/skanu legitymacji Instruktora Sportu / IRR. Ponadto należy opłacić składkę (90zł) i legitymację (100zł) oraz przesłać swoje zdjęcie w wersji elektronicznej lub papierowej.

 • Jaki jest numer konta bankowego Stowarzyszenia SITN -PZN.

  Numer konta bankowego oraz wszystkie dane Stowarzyszenia znajdują się na pierwszych stronach Informatora oraz na stronie internetowej http://www.sitn.pl/sitn/kontakt/

FILMY INSTRUKTAŻOWE

GWARANTUJEMY:

 • sprawdzony i skuteczny system szkoleniowy

 • różnorodny program zajęć dostosowany do Państwa potrzeb

 • szybkie postępy w nauce

 • korzystanie z wyciągów poza kolejnością

 • efektywne wykorzystanie czasu lekcji

 • szeroki wachlarz umiejętności instruktorów

 • satysfakcję Klientów

POSIADAMY:

 • ubezpieczenie OC w razie powstania urazów lub kontuzji

 • zarejestrowaną działalność gospodarczą

 • wieloletnie doświadczenie w szkoleniach

UWAŻAJ NA PRZYPADKOWO SPOTKANYCH INSTRUKTORÓW!!!

NIE RYZYKUJ:

 • swojego zdrowia i bezpieczeństwa

 • powierzenia swojego dziecka w ręce nieznajomego człowieka

 • urazów i kontuzji

 • straty czasu i pieniędzy

PRZYGODNIE SPOTKANY INSTRUKTOR NIE ZAPEWNI:

 • możliwości dochodzenia swoich praw w sytuacjach spornych, a przede wszystkim w przypadku kontuzji

 • odpowiednich kwalifikacji

 • efektywnego szkolenia