1. 5 kwietnia 2015

    Instruktor narciarskiSITN. Ratownik TOPR. Instruktor PZA: wspinaczki wysokogórskiej, wspinaczki sportowej i alpinizmu jaskiniowego.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.