Opowiedział nam co nieco o swoich zainteresowaniach i hobby. Hobby to kolarstwo górskie, hokej oraz siatkówka.A zainteresowania to ptaki drapieżne oraz nasza rodzima, polska przyroda. W szkole uczy narciarstwa.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.