1. Podczas zajęć Klienci szkoły narciarskiej „Stok” korzystają z wyciągów poza kolejnością.
 2. Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów przez Klientów. Przed rozpoczęciem zajęć należy zakupić w kasie ośrodka narciarskiego lub w biurze szkoły. Wyłącznie dla naszych klientów przygotowaliśmy karty 1h dostosowane do czasu trwania lekcji. Bilety takie można nabyć w w biurze szkoły.
 3. Szkoła narciarska „Stok” nie zapewnia sprzętu (nart, butów, snowboardów, kasków itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny używanego przez Klientów sprzętu sportowego.
 4. Uzyskanie informacji o dostępności Instruktorów , zarezerwowanie i opłacenie lekcji jest możliwe wyłącznie w biurach szkoły.
 5. Lekcja trwa ok. 55 minut (2h = 110 minut, 3h = 165 minut ).
 6. Opiekunowie dzieci do lat 12 zobowiązani są podpisać  oświadczenie co  jest warunkiem rozpoczęcia szkolenia z dzieckiem
 7. Dzieci, które nie zostaną odebrane o czasie po zajęciach grupowych, będą automatycznie kierowane na animacje. Dodatkowa opłata za godzinę animacji to 30 PLN – płatność należy uregulować w biurze szkoły.
 8. Pakiety po 10 h i 20 h oraz kursy grupowe są ważne przez cały sezon zimowy.
 9. Należność za lekcje zarezerwowane w systemie rezerwacji, a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja zostanie przez system automatycznie anulowana.
 10. Zwroty za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe najpóźniej 30 minut przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 11. Klienci szkoły narciarskiej „Stok” spotykają się z Instruktorem przed biurem szkoły.
 12. Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie Klienta.
 13. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę Narciarska „STOK”. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy Klient jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających).
 14. Klienci, którzy życzą sobie, aby lekcje były prowadzone na terenie snowparku proszeni są o podpisanie w biurze szkoły narciarskiej odpowiedniego oświadczenia.
 15. Przypominamy, że dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków. Instruktor może odmówić przeprowadzenia szkolenia w przypadku braku kasku.
 16. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 17. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim – wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Klientów, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń.
 18. Zajęcia grupowe odbywają się grupach maksymalnie 8 osobowych.
 19. Kryteria przydzielania do grup: o do poziomu pomarańczowego przyjmowane są dzieci, które mają 5 lat i wszystkie dzieci początkujące
  • o do poziomu brązowego przyjmowane są dzieci, które mają min. 6 lat i/lub umiejące już trochę jeździć lub w indeksie mają zaliczony poziom pomarańczowy
  • o do poziomu srebrnego przyjmowane są dzieci jeżdżące lub te, które mają w indeksie zaliczony poziom brązowy
  • o o przydziale do grupy decyduje personel Szkoła Narciarska STOK
 20. Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 21. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2015.
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.