Kursy grupowe rekomendujemy dla dzieci w wieku 8-12 lat.

Kursy odbywają się w okresie ferii zimowych, w cyklach 5 dniowych. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 17.00 i kończą się sprawdzianem umiejętności.
Kryteria przydzielania do grup „Super Stoker”:

 • do poziomu żółtodzioba przyjmowane są dzieci, które mają 9 lat i nie umieją jeździć na snowboardzie;
 • do poziomu szeregowca przyjmowane są dzieci, które umieją samodzielnie skręcać lub mają w indeksie zaliczony poziom żółtodzioba oraz skręt ślizgowy rotacyjny;
 • do poziomu kozaka przyjmowane są dzieci, które poruszają się po trasach niebieskich i nie mają problemu z korzystaniem z wyciągów narciarskich lub mają w indeksie zaliczony poziom szeregowca.

Grupa żółtodziób – grupa początkująca

 • Wprowadzenie w świat snowboardu dobór oraz podstawowe informacje o sprzęcie.
 • Zakładanie sprzętu, sznurowanie butów, zapinanie deski.
 • Poruszanie się z deską (odpiętą oraz „one foot”)
 • Podchodzenie, bezpieczne upadanie, wstawanie.
 • Ześlizg prosty front-, backside, hamowanie.
 • Ześlizgi skośne „spadający liść”.
 • Samodzielne poruszanie się na desce .
 • Skręt ślizgowy rotacyjny.

Grupa szeregowiec – grupa średniozaawansowana

 • Powtórzenie i weryfikacja umiejętności z poziomu „Żółtodzioba”.
 • Zasady bezpiecznego korzystania z wyciągów i tras.
 • Samodzielne poruszanie się na desce.
 • Skręt ślizgowy rotacyjny.
 • Jazda w skos stoku.
 • Skręt ślizgowy o różnym promieniu.
 • Pokonywanie małych przeszkód terenowych.
 • Poruszanie się po płaskim terenie z zapiętą deską.
 • Jazda po trasach łatwych „niebieskich”.

Grupa kozak – grupa zawansowana

 • Powtórzenie i weryfikacja umiejętności z poziomu „Szeregowca”.
 • Zapoznanie się z dekalogiem FIS.
 • Poruszanie się po płaskim terenie z zapiętą deską.
 • Jazda na trasach łatwych „niebieskich”.
 • Jazda w skos stoku na krawędzi.
 • Jazda w linii spadku stoku.
 • Skok prosty i lądowanie.
 • Jazda po stokach trudnych.
 • Jazda terenowa.
 • Skręt cięty.
 • Podstawowe elementy Freestyle-u.