Grupa pomarańczowa

Grupa pomarańczowa - początkująca

Co obejmuje nasz autorski program nauczania:

 • Wprowadzenie w świat narciarstwa, oswojenie ze sprzętem i nowym środowiskiem
 • Rozgrzewka jako nieodłączny element zajęć narciarskich
 • Poruszanie się na nartach, utrzymanie równowagi, bezpieczne upadanie i podnoszenie się z wykorzystaniem gier i zabaw
 • Podchodzenie na nartach
 • Pozycja płużna, jazda w pozycji płużnej w linii spadku stoku, hamowanie pługiem
 • Korzystanie z wyciągów narciarskich
 • Zmiana kierunku jazdy w pozycji płużnej
 • Zjazdy pługiem po wytyczonym torze jazdy (slalom).

Test zaliczeniowy:

 • Zadanie 1:
  Podchodzenie schodkowaniem ok. 2–3 metry, obrót o 180 stopni i kolejne podejście schodkowaniem ok. 2–3 metry, w wyznaczonym miejscu dziecko upada i samodzielnie podnosi się.
 • Zadanie 2:
  Wejście do wyznaczonego koła o promieniu ok. 1,5 m, w środku wykonanie obrotu o 360 stopni, wyjście z koła i obejście go po jego zewnętrznym obwodzie.
 • Zadanie 3:
  Zjazd po wytyczonym odcinku ok. 3 m na nartach ustawionych równolegle, zatrzymanie w pozycji płużnej w wyznaczonym miejscu.
 • Zadanie 4:
  Zjazd po wytyczonym odcinku łukami płużnymi do zatrzymania w wyznaczonym miejscu.
 • Zadanie 5:
  Tor przeszkód.

Do poziomu pomarańczowego przyjmowane są dzieci początkujące w wieku od 5 do 10 lat.