Regulamin Zawodów Stokusiowych i Stokerowych

 • Organizatorem zawodów jest Szkoła Narciarska STOK.
 • Prawo startu w zawodach mają wszystkie dzieci, które brały udział w lekcjach grupowych dla dzieci prowadzonych w ramach zajęć Ferie ze Stokusiem i/lub Super Stoker.
 • Za udział w zawodach nie będzie pobierana opłata startowa, uczestnik zawodów powinien posiadać na czas trwania zawodów ważny karnet na wyciąg.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania pisemnej zgody Rodziców lub Opiekunów do udziału w zawodach i startuje w zawodach na ich odpowiedzialność.
 • Zawody odbywają się w ostatni dzień każdego turnusu zajęć grupowych dla dzieci. Terminy turnusów można znaleźć na stronie internetowej www.szkolastok.pl.
 • Zawody odbywają się obok kolei krzesełkowej (V) BANIA.
 • Harmonogram zawodów kończących kursy 3-dniowe:
  • Zbiórka wszystkich grup narciarskich i snowboardowych przy stanowiskach w kolorze grupy – 14.30.
  • Start pierwszego zawodnika - 14.45.
  • Uroczyste zakończenie zawodów - 16.15*.
 • Harmonogram zawodów kończących kursy 5-dniowe:
  • Zbiórka:


   • grupy pomarańczowe oraz grupy snowboardowe -16.30
   • grupy brązowe, srebrne i złote – 17.30
  • Start pierwszego zawodnika:
   • grupy pomarańczowe oraz grupy snowboardowe - 16.45
   • grupy brązowe, srebrne i złote – 17.45
  • Uroczyste zakończenie zawodów dla wszystkich grup - 17.45*.
 • Kolejność startu w zawodach według grup:
  • Tor przeszkód:
   • Grupy pomarańczowe: trąbale i yeti (Ferie ze Stokusiem)
  • Slalom gigant:
   • grupa żółtodziobów (Super Stoker)
   • grupa szeregowców (Super Stoker)
   • grupa kozaków (Super Stoker)
   • grupy brązowe: pingwiny i baranki (Ferie ze Stokusiem)
   • grupy srebrne: świstaki (Ferie ze Stokusiem)
   • grupy złote: stokusie (Ferie ze Stokusiem)
 • Wszystkie dzieci startujące w zawodach niezależnie od zajętego miejsca dostają zestaw upominków.
 • Po przejechaniu slalomu giganta lub toru przeszkód opiekę nad dziećmi przejmują Rodzice lub Opiekunowie.
 • Uroczyste zakończenie dla wszystkich uczestników odbywa się na scenie obok Hotelu Bania.

* Godzina zakończenia może ulec zmianie w zależności od liczby startujących zawodników.